@ปมนยอง🍑

ปมนยอง🍑

@LKalyarakk

EXO9 & GOT7 | exo-l & igot7 | 김종대🐣 | 백현🐶 #CHANBAEK | in a relationship with @jrjyp 💘 แจบอมจินยอง🍑 #JJP #BNYoung #BNior #뽐녕 ♡

xx x xx | no jinyoung no life.

196333 Tweets 769 Followers 973 Followings 769 Followers 60841 Likes


Next